De ontbrekende schakel tussen HBO, Academisch onderwijs en regionaal bedrijfsleven

De doelstelling van het MATCHUP-project is om twee innovatieve HBO en academische-opleidingen “Farmaceutische chemie” binnen respectievelijk de Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht te ontwikkelen en implementeren. Daarmee wordt ingezet op het aantrekken en behouden van talent in de regio. Wij spraken de projectleider Prof. Dr. Maarten Honing en projectcoördinator Helen Schott over de  chemicus van de toekomst, een omgedraaide kerstboom en de keuze tussen Oxford of Maastricht.

Het acroniem MATCHUP staat voor “het opgewassen zijn tegen”. De ambitie is helder: bijdragen aan het terugdringen van het nijpende en structurele tekort aan technisch geschoolde HBO’ers en academici. In (Zuid-)Limburg is sprake van een sterke groei aan bedrijven in de chemie, technologie, levenswetenschappen en gezondheid. Dit betreft niet alleen de grote industrieën op de Chemelot Campus, maar juist ook een groot aantal midden- en kleinbedrijven dat zich daaromheen vestigt, of zijn intrek neemt op de Maastricht Health Campus. Samen zien ze een groeiend gebrek aan breed opgeleide vakkrachten: de zogenaamde farmaceutische chemici.

“Zonder interdisciplinair gevormde wetenschappers geen innovatieve industrie”