De wijk als lab voor het realiseren van de energietransitie

In het kader van de energietransitie moet elke gemeente uiterlijk in 2021 in het bezit zijn van een Transitievisie Warmte. Vervolgens moet voor elke wijk een wijkenergieplan worden opgesteld. Het is voor hen een flinke opgave om te onderzoeken wat de technische scenario’s zijn op het gebied van duurzame energie en wat haalbaar en betaalbaar is. En hoe ga je om met sociaal maatschappelijke variabelen zoals inkomen, huur- en koopwoningen, bouwjaar en het type-woningen. Omdat de veelzijdige en integrale energietransitie een relatief nieuw domein is, ontbreekt ervaring. Daarom is OPZuid-project SMILE in het leven geroepen. De lessons learned worden breed gedeeld, met als doel de energietransitie in een stroomversnelling te brengen.

SMILE staat voor Sociaal-Maatschappelijke Innovatie Labs Energieneutrale Woningvoorraad Midden-Brabant. Projectleider Paul van Dijk, vertelt over de experimenten in tien wijken in Tilburg, Gilze en Rijen, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Heusden, waar met gemeente, bewoners en andere belangrijke partners de technische en sociale mogelijkheden van de energietransitie verkend zijn. Van Dijk zet voor ons de geleerde lessen op een rij, waar andere gemeenten bij het maken van hun warmte transitievisies en wijkplannen van kunnen profiteren.

“Geld is niet de motor, beweging komt op gang vanuit gezamenlijk initiatief en draagvlak”